In Grammatik By Oksana

Den konjunktiv i en enkel sætning (Oblique Moods in a Simple Sentence)

Lad mig minde om, at konjunktiv subjunctive / indirect / oblique mood bruges til at udtrykke de estimerede hypothetical eller uvirkelige unreal handlinger og tilstande. Det udtrykker ideen, i modsætning til virkeligheden contradicting reality og forslaget suggestion begær desire viljen volition mulighed possibility nødvendighed necessity Den konjunktiv er oftest bruges i komplekse sætninger. Det er velkendt for if-clauses og sætninger med I wish som bruges Subjunctive II Dog er konjunktiv anvendes i enkle sætninger. Følgende tabel vil hjælpe dig med at opbygge sådanne forslag. Du skal blot huske modellen pattern konstruktion.

↓ Download tabellen « humør i en enkel »

Som udtrykt Model (pattern) Eksempler
Urealistiske forhold (Unreal condition)
1. Urealistisk tilstand fremgår af kontekst (implicit – implied) would / should + indefinite (perfect) infinitive I would have done much work yesterday. But I had a splitting headache.* ( I would have done much work yesterday. But I had a splitting headache.* ( (Jeg har gjort en masse arbejde i går. Men jeg har en meget dårlig hovedpine.)
2. Udtrykt særlig omstændighed (But for…) But for
smth
smb
would / should / could / might
do / have done smth.
But for the rain we would go for a walk. ( en tur. But for the rain we would go for a walk. ( But for the rain we would go for a walk. ( det ikke regner, vi ville have gået en tur -. Dag)
But for the rain we would have gone for a walk. ( en tur. But for the rain we would have gone for a walk. ( But for the rain we would have gone for a walk. ( det ikke regner, vi ville have gået en tur -. I går, da)
3. Udtrykt infinitiv sætning handlende subjekt To do
smth
would / could / might
do
To invite her would mean to spoil the party. ( festen. To invite her would mean to spoil the party. ( To invite her would mean to spoil the party. ( hende ville være at ødelægge festen.)
Rådet (advice)
Udtrykkes ved anvendelse had better / had rather / would sooner ( (med værdien «ville være bedre, hvis du gør …») had better / had rather / would sooner
do
smth
You had better take a taxi. It’s too late. ( You had better take a taxi. It’s too late. ( bedre tage en taxa. Det er for sent.)
Præference (preference)
Udtrykt ved hjælp would rather ( en værdi på «måske») Smb
would rather
do
smth
I would rather go for a walk. ( I would rather go for a walk. ( tror, ​​jeg vil gå en tur.)
Desire, fortrydelse (wish, regret)
Udtrykt ved hjælp if only / oh, that / oh, if ( hvis (betyder «Åh, hvis bare …») If only / Oh, that / Oh, if
smb
did / had done smth
If only I knew grammar better. ( If only I knew grammar better. ( hvis jeg vidste grammatik bedre -! Vi taler om dette)
If only I had been to England then. ( If only I had been to England then. ( hvis jeg havde været i England!)
I stabile sætninger for at udtrykke irritation (irritation), vrede (indignation)
Det udtrykker betydningen af ​​»hvorfor mig? «» Hvorfor skulle jeg? » Brugte Suppositional Mood Why should I go there again? ( Why should I go there again? ( igen bør jeg gå der?)

↓ Download tabellen « humør i en enkel »

* Den samme ide kan udtrykkes ved følgende modeller:

Otherwise
smb
would do / have done
smth

hvor otherwise = forskelligt, ikke at.

eg

I had a splitting headache, otherwise I would have done much work . — ville have gjort meget arbejde. I had a splitting headache, otherwise I would have done much work . — I had a splitting headache, otherwise I would have done much work . — Jeg har hovedpine, ikke hvad jeg ville have gjort en masse arbejde.

Således opførelse af en prøve af at huske, kan du nemt oversætte disse typer af tilbud. Det anbefales også at huske eksempel 1 på hver model. Erfaringen viser, at en studerende er vanskeligt at anvende en stor mængde teoretisk materiale i praksis, og det er sådan en lille «formel» er en simpel at huske og ganske effektiv. Jeg håber virkelig, at de vil hjælpe dig så godt.

 

Grammatik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>