In Grammatik By Alexander

Afsnit Indhold Grammatik

For enkelhedens skyld er alle de grammatiske materialer opdelt i to underafsnit: «Dele af Speech» og «Syntaks».

Afsnittet «Dele af Speech» samler artikler, der beskriver reglerne om alle de engelske dele af talen. For eksempel, på de substantiver alle de oplysninger, der indsamles i «substantiver» af verber — i afsnittet «Verber». Separat tildelt komplekse grammatiske emner vedrørende dele af tale, såsom «Artikel» og «phrasal verber».

I «Syntaks» indeholder artikler, der beskriver strukturen i den engelske sætning. Afsnittet indeholder reglerne for begyndere og beskrivelse af komplekse syntaktiske strukturer.

Hvis du vil læse om en bestemt grammatisk fænomen, anbefaler vi at indtaste sit navn i søgningen på sitet siden regler kan opdeles i flere artikler.

Dele af Tale

 • Dele af tale på engelsk

Materielle

 1. Navneordet på engelsk
 2. Tællelige og utallige substantiver
 3. Plural substantiver
 4. Brug substantiver kun i flertal, og kun i ental
 5. Sager på engelsk
 6. Rethaverisk
 7. Uddannelse substantiver
 8. Suffikser substantiver
 9. Rhode substantiver

Artikel

 1. Artikel på engelsk. Det generelle koncept
 2. Den ubestemte artikel
 3. Den bestemte artikel
 4. Nul artiklen
 5. Placering af artiklen
 6. Varer af geografiske navne
 7. Artikler med egennavne
 8. Varer af personnavne
 9. Artikler med unikke substantiver
 10. Artikler med substantiver fruit og fish
 11. Varer af beton og abstrakte substantiver
 12. Artikler med titler sygdom
 13. Artikler med substantiver betegner måltider
 14. Artikler med navneord betegner del af dagen og årstider
 15. Artikler med substantiver i funktionerne i ansøgningen

Adjektiv

 1. Adjektiver på engelsk
 2. Rækkefølgen af ​​adjektiver
 3. Grader af sammenligning af adjektiver
 4. Adjektiver til — ing og — ed
 5. Brugen af so/such

Numeral

 1. Tal på engelsk
 2. Cardinal numre
 3. Ordenstal
 4. Datoer og ordenstal
 5. Fraktioneret tal

Den pronomen

 1. Stedord på engelsk
 2. Personlige stedord Personal Pronouns
 3. Rethaverisk pronominer Possessive Pronouns
 4. Refleksive pronominer Reflexive Pronouns
 5. Gensidige pronominer Reciprocal Pronouns
 6. Demonstrative pronominer Demonstrative Pronouns
 7. Spørgende pronominer Interrogative Pronouns
 8. Relative pronominer Relative Pronouns
 9. Ubestemt pronominer Indefinite Pronouns — del 1, del 2
 10. Anvendelsen af some, any, no
 11. Anvendelsen af much, many, few, little, a lot of, plenty en masse, masser

Udsagnsord

 1. Verbet på engelsk
 2. Form af verbet på engelsk
 3. Tre former for uregelmæssige verber
 4. Regelmæssige og uregelmæssige verber
 5. Auxiliary verber
 6. Hældning
 7. Ufravigelige
 8. Konjunktiv
 9. Hvor mange gange på engelsk
 10. I øjeblikket,
 11. Tid Present Simple
 12. Time Present Continuous
 13. Time Present Perfect
 14. Time Present Perfect Continuous
 15. Forløbet tid
 16. Time Past Simple
 17. Time Past Continuous
 18. Time Past Perfect
 19. Time Past Perfect Continuous
 20. Present Perfect vs. Past Simple
 21. Fremtiden
 22. Udtryksformer fremtidige indsats
 23. Time Future Simple
 24. Time Future Continuous
 25. Time Future Perfect
 26. Time Future Perfect Continuous
 27. Times Future in the Past
 28. Aktiv og passiv stemme
 29. Måder at overføre den passive stemme i russisk
 30. Sætningen be going to
 31. Udtryk used to og used to doing something
 32. Udtrykket had better
 33. Udtryk have something done
 34. Drinking would rather (would sooner) og prefer

Ikke-finite verber

 1. Infinitiv
 2. Infinitiv med partiklen to og uden partikler to
 3. Complex Subject
 4. Complex Object
 5. Uafhængig infinitiv omsætning
 6. Gerund-
 7. Communion
 8. Uafhængig participium

Modal verber

 1. Modal verber i engelsk
 2. Den mådesudsagnsord CAN
 3. Den mådesudsagnsord MAY
 4. Mådesudsagnsord MUST
 5. Den mådesudsagnsord HAVE TO
 6. Den mådesudsagnsord OUGHT TO
 7. Den mådesudsagnsord NEED
 8. Den mådesudsagnsord TO BE TO
 9. Den mådesudsagnsord SHALL (SHOULD)
 10. Den mådesudsagnsord WILL (WOULD)
 11. Den mådesudsagnsord DARE

Phrasal verber

 1. Engelsk phrasal verber
 2. Phrasal verbum get — del 1, del 2
 3. Phrasal verbum give
 4. Phrasal verbum make
 5. Phrasal verbum take
 6. Phrasal verbum bring
 7. Phrasal verbum look
 8. Phrasal verbum move
 9. Phrasal verbum leave
 10. Phrasal verbum do
 11. Phrasal verbum break
 12. Phrasal verbum hold
 13. Phrasal verbum pay
 14. Phrasal verbum set
 15. Phrasal verbum turn
 16. Phrasal verbum keep
 17. Phrasal verbum put Del 1, del 2

Dialekt

 1. Adverbier på engelsk
 2. Uddannelse adverbier
 3. Placer adverbier i engelsk sætning
 4. Spise too/enough
 5. Brugen af so/such
 6. Adverbier med Present Perfect
 7. Intensifying adverbs eller forstærke særlig anvendelse af adverbier på engelsk

Påskud

 1. Præpositioner på engelsk
 2. Brugen af ​​præpositioner på engelsk
 3. Like og as på engelsk
 4. Præpositioner af tid på engelsk: at in on
 5. Præpositioner af sted i det engelske sprog: at in on

Union

 1. Fagforeninger på engelsk
 2. Koordinere sammen
 3. Underordne konjunktioner

Tilråb

 • Tilråb på engelsk

Syntaks

Enkle sætninger

 1. Tilbud på engelsk
 2. Tilbyd typer
 3. Ordstilling
 4. Bygning forslag
 5. Emne
 6. Prædikat
 7. Godkendelse af prædikatet med emnet
 8. Addition
 9. Bestemmelse
 10. Fakta
 11. Negation på engelsk
 12. Upersonlig tilbud

Spørgende sætninger

 1. Typer af spørgsmål på engelsk
 2. Generelt spørgsmål
 3. Særnummer
 4. Alternativ spørgsmål
 5. Spørgsmål til emnet
 6. Adskillelse af spørgsmålet
 7. Spørgsmål ord

Komplekse sætninger

 1. Relative klausuler
 2. Indirekte tale
 3. Godkendelse gange
 4. Betingede domme
 5. Tilbud fra I wish

Tegnsætning

 1. Tegnsætning på engelsk
 2. Komma
 3. Almindelige anvendelser af komma. Et komma Relative clause på engelsk
 4. Semikolon, kolon og bindestreg
 5. Hotspot
 6. Spørgsmål og udråbstegn
 7. Citater
 8. Apostrof
 9. Bindestreg

 

Grammatik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>